Резюме


Глобализацията е една от емблемите на XXI век. Тя се основава и развива на базата на ускорено прилагане на научните открития в икономиката. Това е особено характерно за развитието на информационните технологии, които в съвременния живот и бизнес са силно привлекателни, но изискват и налагат унификация. Глобализацията обхваща всички страни на съвременния живот – икономика, политика, военно дело, тероризъм, криминалистика, култура и субкултура, лингвистика, бит. Свързва се с най-мощните икономики и на първо място със САЩ, които налагат до голяма степен нейните правила.
Untitled15

Снимка: Концесиониран плаж „Болата”в Каварна

http://kavarna.be/ каварна-спад-в-местата-за-настаняване/