Начало

Тема 3 : Политика за устойчиво регионално развитие

В тема 3 на това учебно пособие има текстове и линкове към други източници, които ще ви помогнат да узнаете:

  • Какви са принципите на регионално деление в Европа и България;
  • Какво представлява регионалното развитие и какви са неговите стратегически цели и подходи.

В тема 3 на това учебно пособие ще прочетете:

  1. Дефиниция на европейската система за регионално деление - NUTS;
  2. За регионалното деление в България, цели, принципи и нормативна рамка на регионалното развитие в страна;
  3. Програми и инструменти за осъществяване целите на регионалното развитие на практика.

След като се запознаете с тема 3, трябва да можете да:

описвате необходимостта от провеждането на политика за устойчиво регионално развитие в Европейския съюз;

знаете кои са основните региони и планови райони в състава на регионалната структура на България;

разграничавате понятията - регионално развитие; икономически растеж; икономическо развитие;

обяснявате стратегическите цели, основните подходи и принципи на регионалното развитие в България;

умеете да се ориентирате в набора от планови документи за регионално развитие, да познавате тяхната същност и обхват;

използвате знанията си относно политиките и мерките за регионално развитие за идентифициране на конкретни проблемни области от състоянието на даден регион и възможности за тяхното подобряване с помощта на оперативни програми и инструменти.