България на европейската транспортна карта

Пътната мрежа на Република България се състои от първи, втори и трети клас пътища, пътни кръстовища и магистрали с обща дължина над 19 000 километра.

На Втората паневропейска транспортна конференция в Крит през 1994 г. са определени Десетте паневропейски транспортни коридора.

Повече може да прочетете на: http://hdc-consulting.eu/roads/

Коридорите представляват жизненоважни пътища в Централна и Източна Европа, които спомагат за устойчивото развитие на региона. За тези пътища са необходими значителни инвестиции в продължение на години.

По време на третата конференция в Хелзинки през 1997 г. се извършват допълнения към тях. „Критски коридори” или „хелзинкски коридори” се отличават от Трансевропейските транспортни мрежи. Трансевропейските транспортни мрежи включват всички основни пътища в Европейския съюз. (Табл. 6.1.)

 Таблица 6.1. Трансевропейските транспортни мрежи

tabl6-1

 611_1

 Фиг. 1. Карта на пан-европейските транспортни коридори

снимка: http://www.kassianos.eu/site/images/paneuro_corridors.gif

Пет транспортни коридора преминават през България – това са трасета с номера IV, VII, VIII, IX и X (фиг. 2)

612_1

Фиг. 2. Общоевропейски транспортни коридори, преминаващи през България

снимка: http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=93&id=2022

Европейски транспортен коридор IV – Дрезден – Прага – Братислава – Будапеща – Крайова – София – Пловдив – Истанбул (с разклонение София – Кулата – Солун). Този транспортен коридор свързва страните от Централна Европа с Егейско море (пристанището на Солун) и страните от Близкия Изток. На територията на България частта от коридора е с дължина 439 км – от Видин през София до ГКПП “Кулата”.

Европейски транспортен коридор VII  – “Рейн – Майн – Дунав”. Участъкът от този транспортен коридор на територията на България е по р. Дунав. Неговата дължина е около 470 км.

Европейски транспортен коридор VIII – Дурас – Тирана – Скопие – Гюешево – Сoфия – Пловдив – Бургас (Варна) осъществява връзката между Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия. Общата дължина на коридора на българска територия е около 560 км.

Европейски транспортен коридор IX – Хелзинки – Сaнкт Петербург – Kиев – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис осигурява връзка между държавите oт Североизточна Европа със Средиземноморския басейн. Общата дължина на коридор ІХ на територията на България е около 390 км.

Европейски транспортен коридор X преминава през Залцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – Скопие – Велес – Солун, с разклонение: Ниш – София – Димитровград – Истанбул. Общата дължина на коридор Х на територията на България е 356 км.

 

<< 1 2 >>