Начало

Тема 1 : Глобални проблеми на общественото развитие

В тема 1 на това учебно пособие ще намерите текстове и линкове към други източници, от които ще узнаете:

 • основни проявления на глобализацията;
 • взаимни зависимости между глобалните проблеми на развитието и туризма;
 • примери за социално отговорен туризъм.

В тема 1 на това учебно пособие ще прочетете за:

 1. Същност на глобализацията;
 2. Глобализация на икономиката;
 3. Политически страни на глобализацията;
 4. Екологични и социални аспекти на глобализацията;
 5. Противници на глобализма. Негативни страни на глобализацията;
 6. Взаимни зависимости между глобалните проблеми на развитието и туризма;
 7. Възможности за развитие на МСП в туристически клъстер;
 8. Устойчив и отговорен туризъм.

След като се запознаете с тема 1, трябва да можете да:

дефинирате понятията „глобализация” и „отговорен туризъм”;

обяснявате същността на процеса глобализация и взаимната зависимост между глобалното обществено развитие и туристическия сектор;

разграничавате икономическите, политическите, екологични и социални проявления на глобализацията;

използвате правилно понятията „глобализация на икономиката”, „отговорен туризъм”, както и възможностите за развитие на МСП в туристически клъстер, отчитайки процесите на глобално обществено развитие.