Производство на екомебели

Както вече стана ясно актуални теми в нашето съвремие са постигането на енергийна ефективност, управление на природните ресурси и разработване на нови социални модели. Ето защо на мебелната индустрия също се налага да търси нови решения в областта на рециклирането и интелигентните производствени системи. От производителите в тази сфера на икономиката се очаква максимален резултат с минимален ресурс.

Специфичното при производството на екомебели е, че поради естест­вото на материалите (например рециклирана хартия) се постигат форми близки до природата, нещо което е трудно реализуемо при конвенционалните мебели. Материалите, които се използват при този вид производство са естествени суровини от всякакъв вид дърво, отпадъчна хартия, стъкло и др.

1
Източник

2
Източник

3
Източник

4
Източник

 

Тъй като технологиите за производство на мебели от рециклирани материали все още не са добре развити, се ограничава възможността за предлагане на пълна гама от продукти, които да покриват всички потребителски предпочитания и нужди. Въпреки това онези екомебели, които вече са на пазара, са с гарантирана устойчивост и здравина. Цените на мебелите, произведени по екологичен начин са с по-висока цена от конвенционалните. Причината е, че използваните суровини също са получени в съответствие с определени стандарти за екологично производство и това повишава тяхната цена (http://burgas-reporter.com/2012/03/1710/).

Знакът за качество е неразделна част от концепцията за устойчиво развитие. За мебелното производство знакът за качество Öko Control се счита за много важен. Препоръчват се също така и Blauer Engel, Österreichisches Umweltzeichen, Europäisches Umweltzeichen и еco-Institut. Отговорното поведение към околната среда и грижата за здравето са тясно свързани.

Повече за изискванията при получаване на знаците за качество Blauer Engel, Österreichisches Umweltzeichen, Europäisches Umweltzeichen и Eco-Institut можете да получите на следните линкове: