Начало

Тема 5 : Развитие на свързаните с туризма сектори на икономиката. Хранително-вкусова и мебелна индустрии, земеделие, строителство

В тема 5 на това учебно пособие има текстове и линкове към други източници, които ще ви помогнат да узнаете:

  • каква е основната концепция на екотуризма като един от алтернативните варианти за постигане на устойчиво развитие в сферата на туризма;
  • кои други сектори са свързани с туризма и как те могат да допринесат за неговото устойчиво развитие.

В тема 5 на това учебно пособие ще прочетете за:

  1. Какво е екотуризъм?
  2. Браншове, обвързани с екотуризма.
  3. Особености при производството на биохранителни продукти.
  4. Специфика на „зеленото строителство”.
  5. Производството на екомебели като стъпка към природата.
  6. Маркетингови подходи за популяризиране на екотуризма.

След като се запознаете с тема 5 трябва да можете да:

знаете следните ключови понятия - екотуризъм, биологични хранителни продукти, биологично земеделие, биологично животновъдство, зелено строителство, производство на екомебели.

описвате - какви са специфичните особености на: екотуризма; производството на биологични хранителни продукти; „зеленото строителство”; производството на екомебели; маркетинговите подходи за популяризиране на екотуризма.

разграничавате конвенционалните форми на туризма, при производството на хранителни продукти, в строителството и при производството на мебели от тези, подпомагащи постигането на устойчиво развитие.

обяснявате причините за идентифицираните различия между конвенционалните форми на туризма и свързаните с него сектори, както и тези, осигуряващи устойчиво развитие.

използвате познанията си за разработване и реализиране на проекти, свързани с постигане устойчиво развитие на туризма в България.