Литература и информационни източници

 

  1. Нейчев, Ст., Какво причини и можем ли да се предпазим в бъдеще от глобална криза?, сп. Икономика, бр.4/2009
  2. Явашева, Т., Все по-малък малък бизнес, сп. Икономика, бр. 16.08.2012 г.
  3. Устойчив и отговорен туризъм: Добри практики от Франция и България, Одисея-Ин, 2010,  ISBN: 9789549220636, 192 стр.
  4. http://www.infotourism.net/index.php?t=30852-1
  5. http://www.infotourism.net/index.php?t=30938&m=1
  6. http://www.responsibletravel.bg/какво-е-отговорен-туризъм
  7. http://www.visitbulgaria.net/bg/kavarna/media-coverages/20091228/thracian_cliffs_golf_resort.html