Начало

Tема 8 : Зелена енергия, управление на отпадъците и рециклиране – значение за устойчиво развитие на МСП в туризма

В тема 8 на това учебно пособие има текстове и линкове към други източници, които ще Ви помогнат да узнаете:

  • предпоставки за развиване на малък и среден бизнес в туристическия сектор;
  • предимства на МСП по отношение концепцията за устойчиво развитие на туризма;
  • възможностите за производство но „зелена енергия” в условията на туристически клъстер;
  • ползите от рециклиране на отпадъци за туристическите фирми.

В тема 8 на учебното пособие ще прочетете:

  1. Предимства за развиване на малки и средни предприятия в туризма.
  2. Зелена енергия.
  3. Управление на отпадъците.
  4. Рециклиране на промишлени и битови отпадъци.

След като се запознаете с тема 8, трябва да можете да:

дефинирате понятията „зелена енергия”, „фотоволтаични инсталации”, „ветрогенератор” както и финансовите инструменти, които съществуват за насърчаване производството и ползването на ВЕИ.

обяснявате кои са преимуществата за развиване на малки и средни предприятия в областта на туризма, кои са предимствата от рециклиране на отпадни материали.

разграничавате стъпките в процеса на кандидатстване за финансиране на проекти, свързани с устойчивото развитие на туризма.

използвате правилно предимствата на МСП в туризма във връзка с екологията и устойчивото развитие.