Начало

Тема 2 : Същност на концепцията за устойчиво развитие

В тема 2 на това учебно пособие ще намерите текстове и линкове към други източници, които ще ви помогнат да узнаете:

 • причините за възникване на концепцията за устойчиво развитие;
 • факторите за зараждане и развитие на концепцията за устойчиво развитие;
 • перспективите и проблемите при прилагане на концепцията;
 • стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие.

В тема 2 на това учебно пособие ще прочетете за:

 1. Предпоставки за икономически растеж на масовия бизнес;
 2. Противоречия между производители и потребители;
 3. Създаване на концепцията за устойчиво развитие;
 4. Основни направления за прилагане на концепцията;
 5. Същност на еко-бизнеса;
 6. Иновации за постигане на устойчиво развитие;
 7. Перспективите и проблемите пред еко-бизнеса;
 8. Приоритети, цели и политики на устойчивото развитие на ЕС – стратегия “Европа 2020”.

След като се запознаете с тема 2, трябва да можете да

дефинирате понятията “устойчиво развитие”, “еко-бизнес”, направленията за постигане на устойчиво развитие, целите на стратегията “Европа 2020”;

обяснявате защо се налага да се прилага концепцията за устойчиво развитие, кои практики са вредни за хората и какви трябва да бъдат тези, които да ги изместят;

разграничавате истинските мерки за постигане на устойчиво развитие от половинчатите и илюзорните;

използвате правилно понятията “устойчиво развитие”, “еко-бизнес”, “стратегии, цели и принципи на устойчивото развитие”, “европейските цели за устойчиво развитие”.