Резюме

Клъстерът:

  • е сбор от фирми със сродна дейност и свързаните с тях, разположени в определен географски район;
  • работи за общите интереси на фирмите с цел синергия за тях и региона;
  • обикновено не е юридическо лице;
  • може да съществува независимо дали има или не формален статут;
  • може да се разглежда и като структура и като подход за по-ефективна съвместна дейност на фирми от даден район.

Туристическият трансграничен клъстер е начин да се обединят усилията и средствата на малки и големи фирми, местни и държавни структури на властта за напредък и устойчиво развитие на стопанските единици и региона.

Основните подходи за решаване на противоречията между бизнеса и опазването на природните ресурси са Тотален екологичен мениджмънт на качеството, еко-ефективност, корпоративна социална отговорност, бизнес харта за устойчиво развитие, ИСО 14000 и ЕМАС.