Литература и информационни връзки

 1. Бюлетин на РТИК - www.rcci.bg/article.php
 2. Алкалай, Ю. Фундаментални концепции за организационно съвършенство http://www. bcci.bg/ bulgarian/bjec/news/2008/Prilozenie1.pdf, стр.2, посетена 01.01.2013
 3. Илиев, Й., Управление на човешките ресурси – необходимият преход от науката към практиката на българските фирми, Управление на човешките ресурси, изд. “Абагар”, Велико Търново, 2005, стр.170
 4. Наръчник за обслужващия персонал в туристическия сектор - ahrt-sandanski.com/files/Narachnik_na_hoteliera.pdf
 5. Най-добри практики по Лидер+ ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/bestpractice/bp4_bg.pdf
 6. Подприоритет 3.2 Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и креативни индустрии в регионите, Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Р България: България 2020, Първи работен вариант, 16.03.2012 г., стр.33-35
 7. Трудови практики и достойни условия на труд https://www. globalreporting.org/resourcelibrary/Bulgarian-G3-Labor-Indicator-Protocols.pdf
 8. Хаджиев, Кр. Трансформационен модел за организационно развитие, Сп. Икономическа мисъл, 2005 eprints.nbu.bg/615/1/StatiaIkonMisul2005_2.doc
 9. Христова, Т. Управление на човешките ресурси, www.websita.com/downloads/HRM.doc, посетен 01.01.2013
 10. Управление на качеството и сертифициране в туризма - VARH, www.varh.org/docs/BOOK2.pdf
 11. Управление на фирми в туризма, www.varh.org/docs/BOOK3.pdf http://bbf.biodiversity.bg/files/doc/pr_bg_mplan_np3.pdf
 12. Armstrong, М. A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Publishers, 2006, Third edition, pp.396
 13. Mathis, R. J. Jackson Human Resource Management, 13th Edition, Mason, USA, 2011,pp.123
 14. Ulrich, D. и W. Brockbank – TheHRValueProposition (2005) http: //books.google.bg/books/about/The_Hr_Value_Proposition.html?id=6qg-MsTC1PgC&redir_esc=y, посетен 01.01 .2013
 15. http://en.wikipedia.org/wiki/human_resource_management www.managementstudyguide.com/human-resource-management.htm
 16. http://dobrich.start.bg/ с полезен линк www.cci.dobrich.net.
 17. http://prnew.info/seo-konferenciq-2013-4/
 18. http://www.ekrana.info/kade-v-balgariya-prigotvyat-krokmatch-i-napfavok-fiesta-tv-izdava.html
 19. http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=8396
 20. http://www.karieri.bg/management/profile/ 1127683_ trudnoto_ reshenie_recepta_za_oceliavane/
 21. http://perspektivi.info/traineeship/traineeship-col/1908-2012-01-13-05-43-18
 22. http://www.antipodes.bg/bg/cubes/erp_modules/balanced_scorecard/?gclid=CIWO-YS-4LQCFQRc3godZgwA7Q
 23. http://humanresources.­about.com/od/rewardrecognition/Rewards_Recognition_Thank_You_Ideas
 24. http://101.bg/job-descriptions/
 25. http://www.karieri.bg/karieren_klub/blog/tebeshir/397194_ maraton _za_emba/
 26. www.bdsbg.org/magazine/?action=download&magazine_id=23
 27. www.websita.com
 28. http://101.bg/job-descriptions/