Резюме

Устойчивото развитие е това към, което трябва да се стреми съвременния туризъм в България. Едно от средствата за постигането на тази цел е ориентирането към екотуризма. Тази нова концепция дава възможност за развитие на регионите, в които тя се прилага и запазване на околната среда.

Нужно е да се обърне специално внимание не само на екотуризма, но и на свързаните с него индустрии, които са основани на екологично производство. Чрез тях добавената стойност на туристическите услуги ще се увеличи многократно. Към тези браншове се отнасят: производството на биологични хранителни продукти, зеленото строителство и производството на еко-мебели. Всички те са основани на специфични еко-стандарти и еко-регламенти.

Не трябва да се пренебрегват и маркетинговите подходи, посредством които ще се популяризира екотуризмът, както на територията на България така и в чужбина.